A+ A A- Kiểu đọc sách

Danh sách khách sạn ở Ba Bể, Bắc Kạn

19:43 29/12/2015
loading...

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số khách sạn ở Ba Bể (Bắc Kạn) để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.



Khách sạn Báu Hiện

Add : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0982549666

Khách sạn Hoàng Cường

Add : Tiểu khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 02813876936

Khách sạn Bưu Điện 1

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 02813894455

Khách sạn Trứ Điện

Add : Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0982006103

Khách sạn Hoa Sim

Add : Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0987 835288

Khách sạn VQG Ba Bể

Add : Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0912267559

Khách sạn Điện Lực

Add: Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 02812242668

Khách sạn Bưu Điện 2

Add : Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0912190757

Khách sạn Thùy Dung

Add : Tiểu khu 5, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0977168666

Khách sạn Phia Boóc

Add : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3876250

Khách sạn Thanh Tùng

Add : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 02813876257

XZ


loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

loading...