A+ A A- Kiểu đọc sách

Danh sách nhà nghỉ ở Sapa

loading...

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số nhà nghỉ ở Sapa để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.


1. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 230

2. Nhà nghỉ Giao Thông.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

3. Nhà nghỉ Anh Tuấn.

Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 417

4. Nhà nghỉ Bằng Râu.

Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.517 627

5. Nhà nghỉ Ban Mai.

Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 374

6. Nhà nghỉ Bưu Điện.

Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 244

7. Nhà nghỉ Chiều Sương.

Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 919

8. Nhà nghỉ Cảnh Cương.

Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.264 003

9. Nhà nghỉ Đào Nguyên.

Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 452

10. Nhà nghỉ Duy Hùng.

Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 457

11. Nhà nghỉ Hải Anh.

Địa chỉ: 08 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 376

12. Nhà nghỉ Hương Sen.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 308

13. Nhà nghỉ Hiền Lương

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 169

14. Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 468

15. Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 263

16. Nhà nghỉ Hoa Trà

Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 846

17. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 046

18. Nhà nghỉ Hoàng Lan.

Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 115

19. Nhà nghỉ Hùng Anh

Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.502 037

20. Nhà nghỉ Hoa Đào

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 478

21. Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 427

22. Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 458

23. Nhà nghỉ Hồng Ngọc

Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 228

24. Nhà nghỉ Hoa Sen

Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 777

25. Nhà nghỉ Kiều Oanh

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 477

26. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 449

27. Nhà nghỉ Lương Thủy

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

28. Nhà nghỉ Mimosa

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 262

29. Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 199

30. Nhà nghỉ Mỹ Linh

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

31. Nhà nghỉ Ngọc Ánh

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

32. Nhà nghỉ Nam Thành

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 409

33. Nhà nghỉ Phong Hương

Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 426

34. Nhà nghỉ Phượng Hồng

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 495

35. Nhà nghỉ Quang Trung

Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 015

36. Nhà nghỉ Quê Hương

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 311

37. Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 630

38. Nhà nghỉ Sao Khuê

Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.873 868

39. Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 738

40. Nhà nghỉ Sơn Hà

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 273

41. Nhà nghỉ Thanh Bình.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 250

42. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng.

Địa chỉ: 17 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 767

43. Nhà nghỉ Trường Xuân.

Địa chỉ: Phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 968

44. Nhà nghỉ Trần Bình.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 726

45. Nhà nghỉ Thùy Dung.

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 597

46. Nhà nghỉ Trung Đức.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 681

47. Nhà nghỉ Trung Nguyên.

Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 609

48. Nhà nghỉ Thắng Lợi.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 410

49. Nhà nghỉ Thạch Sơn.

Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 863

50. Nhà nghỉ Thanh Xuân.

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 660

51. Nhà nghỉ Tuấn Hưng.

Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 945

52. Nhà nghỉ Tiến Anh.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 585

53. Nhà nghỉ Tùng Lâm.

Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 404

54. Nhà nghỉ Thanh Sơn.

Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 285

55. Nhà nghỉ Tây Hồ.

Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 224

56. Nhà nghỉ Tắc Kè.

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 504

57. Nhà nghỉ Vân Sơn.

Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.873 988

58. Nhà nghỉ Việt Thành.

Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 226

59. Nhà nghỉ Xuân Viên.

Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 816

60. Nhà Khách Tỉnh Uỷ.

Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 398

61. Nhà Khách Số 2 UBND.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 420

62. Nhà Khách Công An.

Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 483

63. Nhà Khách Huyện Đội.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 042

64. Nhà Khách Quân Khu II.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 607

65. Nhà Khách UBND Huyện.

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 186

66. Nhà Khách Kho Bạc.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 773

67. Nhà Khách Ngân Hàng.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 210

XZ

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

 • Đặt phòng Mercure Bana Hills French Village, nhận ngay vé cáp treo

   Đặt phòng Mercure Bana Hills French Village, nhận ngay vé cáp treo

  Mercure Bana Hills French Village đang áp dụng một chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng đặt phòng bất kì tại khách sạn từ nay đến hết ngày 20/12.

 • Lan tỏa những điểm du lịch xanh

  Lan tỏa những điểm du lịch xanh

  Những công viên rợp bóng cây xanh. Những vùng đất lau lách bùn lầy giờ đã như ốc đảo xanh trong lòng thành phố. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã đổ xuống để mang lại màu xanh ấy. Chuyện không chỉ đơn giản là trồng cây như người ta vẫn nghĩ nhưng những con người ấy vẫn đang miệt mài để mang lại màu xanh cho những Khu du lịch hàng đầu Việt Nam.

 • Người khuyết tật không còn phải 'đi bên lề' du lịch

  Người khuyết tật không còn phải 'đi bên lề' du lịch

  Cũng như những du khách bình thường khác, người khuyết tật giờ đây có thể chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương, check-in đỉnh Bà Nà Hills, khám phá miền đất rồng Hạ Long… để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, bởi có những khu du lịch không “bỏ rơi” họ.

 • Du lịch lễ hội - sao cứ phải theo mùa?

  Du lịch lễ hội - sao cứ phải theo mùa?

  Việt Nam có một mùa được gọi là mùa du lịch lễ hội. Và thường thì cứ đến mùa xuân là khắp nơi trảy hội, người người đi lễ, nhà nhà đi hội. Xong rồi, lễ hội rơi vào im ắng, đợi đến mùa xuân năm sau.

 • Trải nghiệm Halloween với Sun World Danang Wonders

  Trải nghiệm Halloween với Sun World Danang Wonders

  Không gian ma mị với những cỗ xe bí ma khổng lồ dụ dỗ kẻ tò mò hay những khu vườn bí ngô rùng rợn của “tạo vật quỷ dữ” Annabelle… đang lôi cuốn du khách vào hành trình bí ẩn nhưng vô cùng thú vị của một Halloween “nguyên bản” châu Âu ở Sun World Danang Wonders.

loading...